WARSZAWA

5 dni / 19 artystów
Najlepsi opowiadacze z całego świata

16-20 listopada 2022
PIĄTEK

18 listopada

14.00-17.00, Sala warsztatowa

https://2022.festiwalopowiadania.pl/wp-content/uploads/2022/10/T.Sopilka-foto.jpg

WARSZTATY ŚPIEWU. BALLADY WIELOGŁOSOWE Z CENTRALNEJ UKRAINY I POLESIA

Prowadzenie: Tetiana Sopiłka 

Podczas warsztatów będzie możliwość poznania i nauki kilku wielogłosowych ballad z Centralnej Ukrainy oraz Polesia. Jest to żywa forma komunikacji, porozumienia między wykonawcami. W trakcie warsztatów będziemy zgłębiać podstawowe zasady budowy i wewnętrznej konstrukcji pieśni wielogłosowych oraz swobodnego poruszania się w ich przestrzeni – jak również techniki samego śpiewu. W ramach zajęć odbywać się będzie również praca nad prawidłową emisją, elementami wymowy, rytmem, frazowaniem, techniką oddechu oraz artykulacją i manierą wykonania charakterystyczną dla wybranych regionów Ukrainy. Poznane pieśni zaprezentujemy razem z zespołem Dziczka podczas Nocy opowieści.

Tetiana Sopiłka – ukraińska wokalistka, etnomuzykolożka, pedagożka. Absolwentka i wieloletnia pracowniczka naukowa Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Wykładowczyni Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, współpracowniczka Fundacji „Muzyka Kresów” w Lublinie. Członkini powstałego w 1979 roku legendarnego ukraińskiego zespołu Drewo, założycielka i liderka warszawskiego zespołu Dziczka. 

Bezpłatne wydarzenie towarzyszące